header_postepy2018.png

 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

 

Kurs przeznaczony jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

 

>> Formularz rejestracyjny on-line <<

 

BIURO ORGANIZACYJNE

Skolamed_adres_2017.jpg

WYSOKOŚĆ OPŁATY REJESTRACYJNEJ

 

PROMOCYJNA
do dnia
15 stycznia 2018

STANDARDOWA
od dnia
16 stycznia 2018
Uczestnik 300 zł 350 zł
Uczestnik - członek Polskiego Tow. Neurologów Dziecięcych 250 zł 300 zł

Opłata rejestracyjna obejmuje uczestnictwo w kursie, pakiet konferencyjny, korzystanie z wyżywienia, materiały naukowe.

Uczestnicy kursu otrzymają punkty edukacyjne za udział.

O wysokości opłaty decyduje termin otrzymania zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego.

 

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
nazwa banku: Deutsche Bank Polska S.A. - Oddział Lublin
numer konta: 16 1910 1048 2305 0063 2357 0005